Langdurige corrosie­bescherming met UltraPoxy® coatings


UltraPoxy® coatings zijn uitermate geschikt voor de binnen- en buiten­afwerking van installaties in de (petro)­chemische industrie.

Toepassingen zijn onder meer:

  • Tanks en leidingen op offshore platforms
  • Pijpleidingen
  • Crude-oil tanks
  • Procestanks in olie raffinaderijen
  • Opslag voor brand­stoffen
  • Tanks in gas­raffinaderijen
  • Procestanks in de chemische industrie
  • Opslag voor zuren en logen
  • Schoorstenen in chemische fabrieken

Ultieme oplossingen met UltraPoxy® coatings


Voor tanks en pijp­leidingen bieden UltraPoxy® coating­systemen door hun uit­stekende product­eigenschappen veel­vuldige toepas­singen. Deze geven als externe coating voor tanks en staal­constructies, van welke aard dan ook, een uitstekende corrosie bescherming tegen invloeden van buitenaf en bieden jaren­lange UV-stabiliteit. Ze presteren als binnen-coating voor opslag­tanks en proces­vaten, die door chemische stoffen en wisselende temperaturen belast worden.

Buitengewone chemische bestendigheid bij zware bedrijfs­omstan­digheden, in combinatie met extreme druk­om­standig­heden, zijn de voor­waarden voor een adequate corrosie­bescherming bij deze applicaties. UltraPoxy® coatings voldoen in volle omvang aan deze eisen gesteld in de olie en gas sector.

Verdere bijzonder­heden van UltraPoxy® producten zijn bijvoor­beeld anti­statische (ESD) coatings, die voor de opslag van licht ontvlam­bare producten ontwik­keld werden. Door de toe­voeging van nano-carbon vezels wordt de elektro­statische lading afgeleid en worden gevaar­lijke explosieve reacties verhinderd.

Applicatievoorbeelden

 

ApplicatieAfwerklaagToplaag
Opslag tanks olie, brandstof, buiten­afwerking UltraPoxy STEP   UltraPoxy CN1 iso   Ultra­Poxy TCP-U1 (opt.)  
Opslag tanks olie, brandstof, binnen­afwerking UltraPoxy CN2 (ESD)   -
Pijp­leidingen UltraPoxy CM     UltraPoxy CN1 iso   -
Proces­tanks chemie, binnen­afwerking UltraPoxy CM     UltraPoxy C7   -
Rookgas­kanalen UltraPoxy CN1 iso   -

In deze tabel kunnen wij slechts een beperkt omvang aan informatie geven over de ultieme oplossingen met UltraPoxy® coatings. Elk project is uniek en het team van NTA Solutions staat klaar om met u de juiste en meest effectieve coating applicatie voor uw project uit te werken.

Heeft u een vraag?  Neem direct contact op!

* = verplichte velden