UltraPoxy®


NTA UltraPoxy® coatings zijn high-performance coatings met chemisch inge­bonden keramische micro-partikels voor ver­schil­lende toepas­sings­gebieden. De eigen­schappen van keramiek   - chemisch resistent, slijtvast, bestand tegen weers­invloeden en veroudering -   zijn de grondslag voor de top­kwaliteit van NTA UltraPoxy® coatings. Door de extra toe­voeging van speciale partikels en bij­zondere vul­stoffen ont­staan coating­systemen die buiten­gewoon hoge bescher­ming bieden.

NTA Solutions B.V. biedt inno­vatieve oplos­singen. Steeds ver­nieuw­ende en verdere ontwik­keling van onze producten is een belang­rijk deel van onze bedrijfs­filosofie. Certifi­caten en even­eens resul­taten van veel­eisende test­programma’s door onaf­hanke­lijke onder­zoeks­instituten bewijzen de superieure kwali­teit van de NTA coating producten.

Direct op metaal / direct op beton - Topprestatie zonder primer

NTA Ultrapoxy® coatings kunnen direct op het door stralen voor­behandelde en gereinigde substraat, zonder primer, aangebracht worden. Daardoor worden hecht­problemen tussen de lagen van gebruiklijke meer­laag­systemen voorkomen en worden extreme hecht­sterkten bereikt.

Product voordelen

 • hoogst mogelijke corrosie­bescherming
 • optimale hechting
 • extreem slijtvast
 • hoge slagvastheid
 • hoge buigflexibiliteit
 • 100% vrij van oplos­middelen
 • excellente chemicaliën- en warmte­bestendigheid
 • direct aan te brengen op staal, RVS, beton
 • hoge kosten­besparing bij verwerking
 • eenvoudige verwerking
 • eenvoudig te repareren
 • zeer lange levensduur

Eenvoudige reparatie met UltraPoxy® en SULZER MixCoat™ Spray dispensers


Voor een aantal geselecteerde UltraPoxy® producten biedt NTA Solutions een cartridge appli­catie. NTA heeft besloten de geavan­ceerde Mixpac technologie van het bedrijf Sulzer te implemen­teren om de complexe proce­dure voor het aan­brengen van coatings aanzien­lijk te vereen­voudigen. Een optimale oplossing voor reparaties, kleine projecten of moeilijk bereikbare locaties.

De MixCoat™ Spray dispenser is een lichtgewicht coating spuit. Voor dit apparaat is alleen een perslucht­aansluiting vereist (compressor, 7 bar, 250 l/min). Door het lage gewicht is exact spuiten over een lange periode mogelijk. Bovendien kan de dispenser met één hand worden bediend.

De MixCoat™ Spray dispenser kan uitgebreid worden met het Hybrid-Flex systeem. De dispenser wordt eenvoudig met een riem over de schouder gehangen. De flexibele slang (1,5 m of 3 m) met de bijgevoegde spuittuit zorgt voor een goed coating­resultaat. Deze combinatie is de ideale oplossing voor het spuiten van kleine opper­vlakken of moeilijk bereikbare plaatsen.

Zijn vooral moeilijk bereikbare plaatsen te bewerken is het MixCoat™ Flex systeem de juiste keuze. Het systeem kan uitgerust worden voor spray, kwast en roller applicaties.

Overzicht applicatieopties UltraPoxy® coatings

De volgende tabel geeft een overzicht van toepassingen van enkele NTA Ultrapoxy® coatings bij verschillende eisen zoals materiaal van de ondergrond en mechanische, thermische en chemische situaties. Deze informatie is alleen een indicatie en niet alle coatings staan in de tabel. Uw vraagen zijn van harte welkomen.
Omdat elk project uniek is en eigen specifieke eisen aan de coating(s) stelt, zal NTA Solutions B.V. samen met u de beste oplossing uitwerken. Zelfs het aanpassen van de coatings op uw specifieke projecteisen, dus coatings op maat, is mogelijk.

Ultra­Poxy®PIBStaalRVSBetonTempe­ratuurChemieSlij­tageDrink­water / Voed­selZout­waterBio­massa
CN1 iso
CN 2
CM
CMX
C7
CMOC
SL
STEP
SF81
Zero45
SF10 (primer)
TCP-U1 (topcoat)

 

Voordelen van UltraPoxy® coatings

 

Innoverend


Innovatie is geen luxe maar een noodzaak. Bestaans­zekerheid voor het bedrijfs­leven betekent een samen­werking tussen weten­schap en producent. De keuze die wij gemaakt hebben is een samen­werking met innova­tieve weten­schappers gericht op de verdere ontwikkeling van UltraPoxy® systemen. Samen met u gaan we graag de uit­daging aan.

Mensvriendelijk


Ieder mens is uniek en verdient centraal te staan als individu in onze samenleving. De gezond­heid van mens en dier is voor ons en NTA Solutions van wezenlijk belang. De leidraad van onze onderneming is het veiligheids­aspect voor de mens te bewaken. UltraPoxy® producten zijn veilig en bedrijfs­vriendelijk te verwerken.

Milieuvriendelijk


Tot voor een aantal jaren was een product dat technisch voldeed al een sterk argument om het te gebruiken. Maat­schappelijk zijn wij tot het besef gekomen dat deze eigen­schap slecht één onder­deel van de toepas­baar­heid van een product is. UltraPoxy® coatings zijn producten die aan­toon­baar ook het milieu niet of nauwe­lijks belasten.

Duurzaam


Voor de industrie betekent duur­zaam­heid doorgaans het uit­hou­dings­ver­mogen van systemen en processen. Er zijn ook andere factoren: de maat­schappe­lijke factor, ecologie, milieu, economie, politiek en culturele facetten. Het is een samen­gaan van inspiratie en kennis. UltraPoxy® voldoet door zijn doel­stelling en hoge kwaliteit aan alle voor­waarden.

Economisch


Een product is economisch wanneer het in de praktijk voldoet. Hier zijn begrippen als gemak­kelijk te verwerken, prijs, beschik­baarheid, levens­duur, weinig onderhoud, goed te reinigen en gemak­kelijk te vervangen zonder hoge kosten, belang­rijke factoren. Graag tonen wij aan dat UltraPoxy® systemen hieraan beant­woorden.

Heeft u een vraag?  Neem direct contact op!

* = verplichte velden